เกี่ยวกับเรา

         ผลิตภัณฑ์บำรุงรากผม Cheveox  โดยบริษัท  เอช  เอ  พลัส  จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545  โดยนายทิม  เธียรกิจธำรง  ผู้คิดค้น และเจ้าของอนุสิทธิบัตร patent no.564
         ในระยะแรก ผู้คิดค้นได้ใช้ระยะเวลาศึกษาพัฒนาสรรพคุณเฉพาะของสมุนไพรต่อการบำบัด และบำรุงรากผม ค้นคว้าเพิ่มเติมทดสอบจนมั่นใจ และได้จดสูตรเฉพาะ Cheveox ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2545 จากนั้นผลิตภัณฑ์ได้เริ่มออกสู่ตลาดและเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพของกลุ่มผู้มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ  Cheveox ได้มีการพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ในหลายด้านจนในปี พ.ศ. 2547 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผลิตภัณฑ์วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และการออกแบบ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  สาขา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
         ในปี พ.ศ.2552 ทางบริษั่ท เอช เอ พลัส จำกัด ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ทำวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เป็นอีกขั้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชอเวอให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือ ในประสิทธิภาพ
         ปัจจุบันเครื่องหมายการค้า cheveox  ได้ขยายตลาดในต่างประเทศ โดยรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออก โดยใช้มาตรฐานการผลิตที่สหภาพยุโรปให้การยอมรับ คุณจึงมั่นใจในประสิทธิภาพของ Cheveox  ผลิตภัณฑ์บำรุงรากผม ระดับสากล ที่มีผู้ใช้หลายประเทศทั้งยุโรป และอเมริกา
 

 

Visitors: 77,472